0 Replies Latest reply on May 28, 2016 9:04 AM by khimqn

    plan upgrade

    khimqn

      Kapag ba inupgrade namin yung internet plan namin, may babayaran pa bang iba or mapapalitan lang yung monthly namin na babayaran? thanks!