1 Reply Latest reply on Jun 5, 2016 12:44 AM by thejoytoledo

    How to hide SSID?

    menaldea

      Papano i hide yung SSID ng wifi namin? And pati ba yung mga phone na di pa nakaka connect sa wifi di din makikita?