0 Replies Latest reply on Jun 9, 2016 9:06 PM by Kevin Joseph Reyes

    Buying Clash of Clans Gems

    Kevin Joseph Reyes

      Sa may mga complaint po tungkol sa pagbili ng gems sa Clash of Clans kahit nasa tamang amount naman yung kanilang load, halimbawa yung P235 yung bibilhin mong gems tapos meron kang load na P250 tapos di tinanggap insufficient balance daw, kaya po pala nagkakaganun dahil merong tinatawag na 12%VAT sa bawat pagbili ng coc gems ang kabuuhang mababawas sa load mo ay P263.20.