1 Reply Latest reply on Jun 11, 2016 10:27 PM by fervish

    Bakit naging emergency call na lang ung landline ko?

    jebrax

      Last week nakakatawag pa siya, pero ngayon naging emergency call na lang. Meron siyang signal. Kung tatawagan ang number, it says Invalid Number.