5 Replies Latest reply on Jun 23, 2016 8:38 PM by thunderbird

    Is Baranggay clearance a valid id?

    judhellacastro

      Tinatanggap po ba sa kyc ang baranggay clearance?