3 Replies Latest reply on Jul 22, 2016 7:12 AM by janperzone

    Outstanding Balance in Billing

    paulstevert

      Hi Globe Community! I have my e-bill for plan 1299 3mbps. nung nagpakabit ako nagbayad ako ng 2499 na stated din sa bill ko. pagtinitingnan ko sa my account may outstanding balance ako na  -441.81 (with negative sign) , and sa bill ko naman nakalagay (441.81) yes with parenthesis, What this does means? kaylangan pa ba tong bayaran or ignore ko lang yung 1st bill ko for my plan ? Response po ASAP!