1 Reply Latest reply on Nov 2, 2016 9:06 AM by gonzalescjo

    SPEED REFRESH SUBSCRIPTIONS

    vyncentyana2000@gmail.com

      Bakit wala akong natatanggap na Acception ng Speedrefresh(SR500) Pag nag sa Subs ako SR500 To 8080? As in wala talaga akong natatanggap na "You're are now Registered to SpeedRefresh 500" Thingy! ginawa ko na to like 15 times...