3 Replies Latest reply on Nov 17, 2016 12:12 PM by akanao

    LTE 5mbps 1199 (Deception?)

    akanao

      Hi, nagpa-install ako ng ng Plan LTE 1199 5mbps noong 11/13/2016. Mula nang isalpak sa B315s-936 modem yoong sim ni installerman, and speed nya ay locked to 2mbps download rate and 512kbps sa upload rate. Hanggang ngayon, 2 days na locked pa rin sa 2mbps? Hello? 5mbps po yoong ina-advertise ninyo tapos 2mbps ang speed?