0 Replies Latest reply on Dec 9, 2016 9:23 PM by hallows214

    ano pong plan ang pwede sa internet shop iyon po kasing ibang plan eh may data cap ubos lagi data allow

    hallows214

      ano pong plan ang pwede sa internet shop iyon po kasing ibang plan eh may data cap ubos lagi data allow hindi pa umaabot ng 15 days halos maabot na limit na 50gbps