2 Replies Latest reply on Jan 3, 2017 10:02 PM by Gail .

    bakit po yung binayad ko na 858 hindi naibawas sa next ko na bayarin nadagdag pa rin sya sa excess ko

    evez

      bakit po yung  binayad ko na 858 hindi naibawas sa next ko na bayarin nadagdag pa rin sya sa excess  ko.  859 hindi naibawas sa next ko na bayarin nadagdag pa rin sya sa excess ko