0 Replies Latest reply on Jan 25, 2017 10:15 PM by mhelotskie

    Can't load my Retailer Sim

    mhelotskie

      Regarding po sa hindi ako makalaod sa aking retailer sim para makabenta, tinawagan ko na po ang 2629 hindi naman siya sumasagat laging call ended po.