1 Reply Latest reply on Jun 29, 2017 12:31 AM by Jeian

    reactivate tm simcard

    ernmarlvillanueva

      bale hindi ko sya na loadan ng matagal na panahon tapos ngayon lang wala na syang signal kailangang kailangan ko sya dahil sa lahat ng acc. ko yun yung gamit kong sim pano ko sya bubuhayin need help please