0 Replies Latest reply on Jul 23, 2017 11:00 AM by aurlioc

    No Dial Tone

    aurlioc

      Ilang araw na rin po naming hindi magamit yung telopono dahil walang dial tone