0 Replies Latest reply on Apr 20, 2018 6:36 PM by anntot

    Early bill

    anntot

      May i ask bakit ang aga ng bill namin?  Kaka install lang recently April 10 2018 ?? Bakit may bill agad?  1299 plan tapos 1925 yung bill?