1 Reply Latest reply on Jul 19, 2018 8:38 AM by carlomora

    Early bill

    anntot

      May i ask bakit ang aga ng bill namin?  Kaka install lang recently April 10 2018 ?? Bakit may bill agad?  1299 plan tapos 1925 yung bill?