0 Replies Latest reply on May 20, 2018 11:32 PM by lalaine.del.rosario

    Paano po mag-activate ng pocket wifi with new sim?

    lalaine.del.rosario

      Paano po mag-activate ng pocket wifi with new sim? May nagbigay po kasi sa amin ng pocket wifi without sim. Salamat.