1 Reply Latest reply on May 29, 2018 11:53 AM by carlomora

    plan 1299

    eloisaclenista

      Bagong kabit lang po ng wifi namin yung plan 1299. Dumating yung first bill namin. 0 po sya. Accurate kaya talaga yun? Kasi diba may installation fee na babayaran.