0 Replies Latest reply on May 30, 2018 1:07 AM by sd_captain

    Globe at home

    sd_captain

      Ilang watts ang globe at home? Baka malakas kumain Ng kuryente at baka bawal 24/7