5 Replies Latest reply on Jul 16, 2018 9:55 AM by Kenneth Chan

    One time Charge Problem..

    maeaya55

      Tanong lang po. Nagpakabit po kami ng plan 1499. 2 weeks palang po namin ginagamit pero umabot na agad ng kulangkulang 3000 pesos ang dunatig na bill.  Ano po ba yung one time charge na nagpalaki sa bill namin?  nakakagulat naman po na ganon kaagad kalaki yun bill?