2 Replies Latest reply on Jul 15, 2013 10:08 AM by elmer0224

    free gadget for broadband users?

    SonMartillan

      wala bang free cellphone/gadget ang mga broadband users? been member since 2010..

      napansin ko kasi yan mga cp/line is meron... pano naman kami mga broadband users???