1 Reply Latest reply on Jun 27, 2013 6:29 PM by TERQZ

    3x na akong nawalan ng load dati 2 lng nakakaltas sa load ko,. ngayon naman na e 5 sa tm at globeq

    JheckPolig
      3x na akong nawalan ng load dati 2 lng nakakaltas sa load ko,. ngayon naman na e 5 sa tm at globeq pa man ding sim card e wala naman akong subscription na sinasalihan...