1 Reply Latest reply on Jun 29, 2013 2:12 PM by ChitoReyes

    Gadget care

    justin0318

      Gusto ko lang magtanong. Pag nagplan ako sa my super plan. naka apply na din ba sa gadget care ung gadget na kinuha ko? or kailangan ko pang iapply sa globe? plan 1799 iphone5.