3 Replies Latest reply on Aug 11, 2013 5:05 PM by jhuan

    Questions lang po sa Postpaid

    garfunkelvila

      Pwede po ba akong mag register ng mga promo ng *143#

      and kung pwede, yun po ba ang unang magagamit kapag may natitira pa sa combos ko ?