2 Replies Latest reply on Aug 12, 2013 8:11 PM by hcescala

    Question about LTE Sim Card

    DandeloDarkyCardona

      Pwede po ba mag apply para sa LTE Sim card lang? ano ang mga requirements at mga plan? Thanks!