3 Replies Latest reply on Oct 2, 2013 11:02 AM by niel

    3 weeks n cra ang globe d2 sa paranaque...may sira dw putik n yan ang bagal mag repair

    MatCarreon
      conection sa paranaque