2 Replies Latest reply on Aug 23, 2013 9:55 PM by JohnArsenio

    Plan Bill

    JohnArsenio

      Yung plan ko nakakapagpasa ng load. Wala bang epekto sa bill yun? lol.