2 Replies Latest reply on Nov 3, 2013 8:52 PM by GlennO

    GCASH POWERPAY+ AND NETWORKING SCAMS

    AlbertFrancisco
      Bakit pinapayagan ng Globe GCash na gamitin ang Powerpay+ service nila para sa mga SCAM na networking companies? Di ba bawal ito sa Anti-Money Laundering Act?