1 Reply Latest reply on Oct 5, 2013 7:15 PM by jhuan

    bakit po ang tagal mg ma aproban ang aking application para sa plan?

    JosephCarloDiaz
      bakit po ang tagal mg ma aproban ang aking application para sa plan? sept 19,2013 pa hu ako ng aply until wala pang second call for confirmation.