0 Replies Latest reply on Oct 29, 2013 4:45 PM by MarkWillSuranol

    Signal in Palawan

    MarkWillSuranol
      Kailan po magkakaron ng LTE /4G sa palawan?