1 Reply Latest reply on Nov 18, 2013 8:52 PM by jhuan

    costumer care

    LonCrisostomo

      anung number ang pwedeng tawagan sa globe costumer service kung walang load ang cellphone na gagamitin?