3 Replies Latest reply on Nov 29, 2013 9:02 PM by itsmearvinc

    Samsung galaxy s4 plan 1799

    OnewHyung
      Tanong ko lang Kung mag plaplan ako ng samsung galaxy s4 na 1799 tapos mag cacash out ako ng 4800. Mag kano yung monthly ko at ano yung laman ng plan?