1 Reply Latest reply on Nov 30, 2013 8:20 AM by jhuan

    Postpaid application

    OlivierAguilar
      Kapag naactivate na po ba yung application ng postpaid plan kailangang magbayad agad?