2 Replies Latest reply on Dec 11, 2013 11:47 PM by sbpipb

    GOUNLI500 gone

    0x003
      wala na ang GOUNLI500 :-( kahit sana tinangal nyo na ang 10MB surf, di naman din gaano nagagamit.