3 Replies Latest reply on Dec 29, 2013 9:51 AM by MatsuNyan

    Lag spikes

    MatsuNyan
      2nd time na to, may lag spikes nanaman... tapus bagal pa ng internet. tinanong ko ung sa kbilang street na friend ko globe din line nya. ganun din ang tindi daw ng lag spikes ... nag e-mail na ko sa globe. wala pang sagot ~_~