1 Reply Latest reply on Jan 17, 2014 12:04 PM by ishtangli

    hi.

    CyrylGenito

      bakit hindi ko na activate yong mms ko