6 Replies Latest reply on Feb 14, 2014 11:50 AM by Claire14

    bbchat sa plan 299

    LmObedoza

      hindi ba to maaalis? hindi naman nagagamit