15 Replies Latest reply on Dec 13, 2014 3:07 AM by yaj

    "Mahirap talaga"

    akosinorhamin

      Alam niyo po.I dont understand kung bakit noong una magaling ako sa art pero  ngayun tila parang napakahirap na para sa akin ang mag drawing.Ano ang gagawin ko?