2 Replies Latest reply on Feb 26, 2014 4:47 PM by katsubong

    makikita po ba sa bill ang information na registered ang postpaid number ko kung sakaling sumali ako sa Free data Facebook?

    katsubong

      makikita po ba sa bill ang information na registered ang postpaid number ko kung sakaling sumali ako sa Free data Facebook?