12 Replies Latest reply on Apr 5, 2014 6:37 PM by lablab

    Panget ng Opening and Closing Spiel ng mga Agent ngayon sa Hotline (211)

    XyujinX

      "It's a wonderful day here at Globe" daw..? Lalo kayang nakakainit ng ulo kung ganun maririnig mo sa mga Agent ng Globe. Tapos sa huli sasabihan ka ng "Are you satisfied with how I resolved your concern? Is there anything else I can do to make it even more wonderful for you?". Kamusta naman, hindi naman lahat ng tanong ng mga customer, nasasagot ng mga agent. Pati Spiel ginawang pampainit ng ulo ng mga customer. Hahaha.. Kawawang mga agent.