4 Replies Latest reply on Apr 8, 2014 2:12 PM by julai

    wifi hotspot

    julai

      Kapag ginamit ba ang wifi hotspot sa cellphone,dadagdag ba ito sa bill??thank u