10 Replies Latest reply on May 6, 2014 12:14 PM by WantoMy

    Samsung Galaxy S5 Plan 1699

    WantoMy

      Anong included sa plan na ito?

      Di ko makita ang description ng plan na ito sa napaka-comprehensive na website ng Globe.