7 Replies Latest reply on Aug 5, 2014 12:47 PM by RNav Branched to a new discussion.

    Tattoo Home Broadband DSL Plan 999 Internet-Only Plan

    needfastinternet

      Tanong ko lang po, yung plan po ba na ito ay binago na ang speed? Kasi dati 3Mbps siya pero nakita ko ngayon sa Plan Builder ng Globe ay 1Mbps na lang.