2 Replies Latest reply on Jun 30, 2014 5:23 PM by justin_timberlake

    broadbandsim or regular TM sim

    justin_timberlake

      May kaibahan po ba ng speed kapag broadband sim ang gamitin ko sa phone or regular TM sim lang ang gamitin sa 3g data