1 Reply Latest reply on Jul 14, 2014 10:49 AM by Paulo D

    globe LTE modem hindi mag auto reconnect pag na DC? kailangan pa pindotin ang on/off button para bumalik

    pedroschicken

      hindi siya nag auauto reconnect pag na DC, and yung icon ng NETWORK ko lower right okey naman pero walang internet na pumapasok diba my X yan pag walang connection?