1 Reply Latest reply on Jul 17, 2014 9:54 AM by Paulo D

    Network Upgrade. Hanggang kailan?

    jmstaana

      Tinatanong ko po sa customer support tungkol sa unti-unting pagbagal ng internet connection namin since the first day of our subscription. Sabi nila due to connection upgrades kasi kaya ganun ang nangyayari. Hanggang kailan kaya yung upgrade span nila?