3 Replies Latest reply on Aug 9, 2014 9:14 AM by anjumali012

    Extra Charges sa Plan 1299 DSL???

    marly07

      Itatanong ko lang, pag ba sa plan 1299 (3mbps w/ landline) eh as in 1299 lang magiging billing  monthly o may other charges? Nakakalito lang kasi nagbayad na ko para daw sa 1month upon installation po ito. Tapos ngayon dumating yung bill na may 700+ pang babayaran.