5 Replies Latest reply on Aug 30, 2014 6:30 PM by ishtangli

    s4 globe locked?

    fergdoca

      Hello. Will I be able to use the phone i bought from globe abroad or do I have to unlock it first?  I bought  an unlock key online kasi pero nung naglagay ako ng China sim na hiniram ko sa bf ko, di naman ako nakakuha ng locked notification o hiningan ng unlock code. Sayang naman binayad ko. Huhu