1 Reply Latest reply on Oct 11, 2014 5:16 AM by zyper95

    polaroid

    mejoylestopin23@yahoo.com

      Hi...my plan po ako sa inyo yong Polaroid plan 299 but it seemed na this unit is really not a good one. About two months  pa lang ito pero nagloloko na...tapos nalaman ko pa na same unit as mine na may ganitong plan ay ni recall ang mga  units dahil nga sa di maganda ang response. It really feels bad...