1 Reply Latest reply on Oct 17, 2014 10:27 AM by jujut ..

    immortal texts

    rovicgeraldi

      ang immortal texts walang expiry tapos may maintaining balance na P5. paano pag na expire naman yung P5, hindi na magagamit yung immortal?