1 Reply Latest reply on Oct 18, 2014 4:16 AM by zyper95

    bakit magkahiwalay un bill ko sa phone at sa internet?akala ko magkaisa lang un at kasama na sa bunddle ng plan 999(wimax) na inaplayan ko.

    rosanamerano81@gmail.com

      Bakit magkahiwalay un bill ko sa phone at sa internet? Hindi ba magkasama un sa bundle na inaplayan ko na Plan 999 (wimax)?