1 Reply Latest reply on Oct 28, 2014 10:11 PM by notevenfollowed

    acer plan 580

    sonny20

      anu ba tong mga unit na to wala mga headset tapos may bayad pa 350 sa excess sa gadget at advance pa 580pesos nung di pa dating unit